Δήλωση Απορρήτου

Η εταιρία Angelina Mannequins-Shopfitting εγγυάται την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία είναι απολύτως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τον Ν.2472/97.

Παρακαλούμε όπως αφιερώσετε λίγο χρόνο ώστε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη δήλωση εμπιστευτικότητας και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση παραγγελίας είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών στοιχείων που σας αφορούν. Για την καταχώρηση μιας παραγγελίας θα ζητηθεί η επωνυμία της επιχείρησής σας (ή το πλήρες ονοματεπώνυμο σε περίπτωση που είσαστε ιδιώτης), ο Α.Φ.Μ., η αρμόδια Δ.Ο.Υ, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού σας τηλεφώνου και προαιρετικά όποιου άλλου τηλεφωνικού αριθμού για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καθώς και για τη μεταξύ μας επικοινωνία, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κλπ.

Η εταιρία Angelina Mannequins-Shopfitting, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση τους.

Η εταιρία Angelina Mannequins-Shopfitting με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες των χρηστών του συγκεκριμένου ιστότοπου.